Bloglar

COGS (Cost of goods sold) Nedir?

2 dakika okunma süresi.

2755

Satılan malların maliyeti, envanterin perakende değerinin bir göstergesini sağlamak için kullanılan bir hesaplamadır. Bu terim bazen satılan malların maliyetini temsil eden COGS olarak da adlandırılır.